Formularz kontaktowy Zadaj pytanie lub wyślij wiadomość przez formularz kontaktowy.

oprogramowanie dla projektantów katalog zawiera arkusze kalkulacyjne oraz programy doboru m.in. zaworów regulacyjnych, zaworów redukcyjnych 5801F..., rurociągów pary nasyconej, odwadniaczy i rurociągów kondensatu.

artykuły i publikacje techniczne ATATECHAutorem artykułów i publikacji technicznych prezentowanych w tym katalogu jest Krzysztof Szałucki. Serdecznie dziękujemy Krzysztofowi za możliwość ich prezentacji na naszej stronie internetowej i zapraszamy do ich lektury. Artykuły przybliżają zagadnienia związane z parą i kondensatem, kotłowniami parowymi oraz automatyką kotłową...

poradnik GESTRA ATATECHPoradnik szczegółowo omawia podstawowe typy odwadniaczy, zasady ich doboru oraz przykłady zastosowań. Omówione zostały także zasady montażu oraz zalecenia doboru i prowadzenia rurociągów. W załączonym wydaniu po raz pierwszy zamieszczono rozdział dotyczący odwodnień rurociągów parowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...

odwadniacz termostatyczny BK 45, BK45 ATATECH

zawór bezpieczeństwa Si 6301, Si6301 ATATECH

zawór bezpieczeństwa Si 6302, Si6302 ATATECH

zasada doboru WZ...

Zasady doboru odwadniaczy dzwonowych serii WZ
W celu prawidłowego dobrania odwadniacza nie wystarczy podanie ciśnienia nominalnego PN oraz wielkości przyłącza. Dodatkowo należy znać dwa podstawowe parametry:

  • przepływ kondensatu przed odwadniacz
  • maksymalne ciśnienie różnicowe odwadniacza Dpmax
O ile przy szacowaniu przepływu kondensatu przez odwadniacz jest dopuszczalny margines błędu o tyle przy określaniu maksymalnego ciśnienia różnicowego popełnienie jakiegokolwiek błędu jest niedopuszczalne.

Maksymalne ciśnienie różnicowe Dpmax = p1- p2, gdzie:

    p1 - maksymalne ciśnienie pary przed odwadniaczem
    p2 - minimalne ciśnienie kondensatu za odwadniaczem
Odwadniacze dzwonowe WZ-200 produkowane są z ośmioma różnymi dyszami - "d". Koniec każdej krzywej oznacza maksymalne różnicowe ciśnienie pracy odwadniacza z dyszą "d". Na współrzędnej odciętej wykresu wydajnościowego, każdej dyszy "d" przyporządkowano jego maksymalne ciśnienie różnicowe Dpmax. Np. dysza d=3 mm pozwala na prace przy
Dpmax = 0,7 MPa.


Przykład 1
Maksymalne ciśnienie pary przed odwadniaczem
p1 = 0,7 MPa,
ciśnienie za odwadniaczem
p2 = 0,1 MPa.
Maksymalne ciśnienie różnicowe  Dpmax = p1- p2  , gdzie Dpmax = 0,7 - 0,1 = 0,6 MPa. Prowadzimy linię pionową (strzałka) odpowiadającą ciśnieniu 0,6 MPa do przecięcia się z najwyższą linią odpowiadającą jednej  ośmiu dysz "d". W naszym przypadku będzie to dysza d = 3 mm. Oznacza to, że odwadniacz z dyszami po lewej stronie, d = 4 mm lub d = 5 mm nie będzie pracował przy szukanym przez nas ciśnieniu. Sprawdzamy rzeczywistą wydajność odwadniacza z dyszą d = 3 mm (linia pozioma), która wynosi 570 kg/h.
Odwadniacz będzie doskonale pracował w granicach od 0 do 570 kg/h.

Nieprawidłowości pracy odwadniacza
Jeżeli po zamontowaniu odwadniacz nie pracuje, tzn. jest całkowicie zamknięty - oznacza to, że został ŹLE dobrany. Rzeczywiste ciśnienie różnicowe, przy którym ma pracować dany odwadniacz jest WIĘKSZE od maksymalnego ciśnienia różnicowego dla danej dyszy - "d". Należy dobrać odwadniacz o mniejszej dyszy - "d", a większej różnicy ciśnień.