Formularz kontaktowy Zadaj pytanie lub wyślij wiadomość przez formularz kontaktowy.

oprogramowanie dla projektantów katalog zawiera arkusze kalkulacyjne oraz programy doboru m.in. zaworów regulacyjnych, zaworów redukcyjnych 5801F..., rurociągów pary nasyconej, odwadniaczy i rurociągów kondensatu.

artykuły i publikacje techniczne ATATECHAutorem artykułów i publikacji technicznych prezentowanych w tym katalogu jest Krzysztof Szałucki. Serdecznie dziękujemy Krzysztofowi za możliwość ich prezentacji na naszej stronie internetowej i zapraszamy do ich lektury. Artykuły przybliżają zagadnienia związane z parą i kondensatem, kotłowniami parowymi oraz automatyką kotłową...

poradnik GESTRA ATATECHPoradnik szczegółowo omawia podstawowe typy odwadniaczy, zasady ich doboru oraz przykłady zastosowań. Omówione zostały także zasady montażu oraz zalecenia doboru i prowadzenia rurociągów. W załączonym wydaniu po raz pierwszy zamieszczono rozdział dotyczący odwodnień rurociągów parowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...

odwadniacz termostatyczny BK 45, BK45 ATATECH

zawór bezpieczeństwa Si 6301, Si6301 ATATECH

zawór bezpieczeństwa Si 6302, Si6302 ATATECH

zawory redukcyjne

typ/karta
katalog
korpus
PN
kołnierze
PN
[1]
przył
[2]
materiał
korpus
średnice
DN
zakres [3]
regulacji
[bar]
[4]
zast.
para
[4]
zast.
woda
[4]
zast.
inne
[5]
medium

Tmax.
opis
RCP-340
16-40K1.061915-500,1...18,0300oCopis
RCP-840
16,25,40
K
1.061950-200
0,1...18,0240oC**opis
RCP-140
16,25,40
K
1.0619150-200
0,15...11,0300oCopis
RCU-216
25
---
---
G
0.6025
0.7043
20-32
0,2...8,0
100oCopis
RCU-316
25
---
---
G
0.6025
0.7043
20-32
1,0...8,0
3,0...9,0

100oCopis
RCW-216
16
K
0.602520-200
0,15...12,0
100oC**opis
RCW-2T40
16-40
K
1.061920-50
2,0...36,0240oCopis
RCW-316
16
K
0.602580-200
-0,5...7,0
100oC**opis
[1] rodzaj przyłącza: "G" - przyłącze gwintowane, "K" - przyłącze kołnierzowe
[2] materiał korpusu: "0.6025" [GG-25] - żeliwo szare / "0.7043" [GGG40.3] - żeliwo sferoidalne
 . . "1.0619" [GS-C25] - staliwo
[3] zakres regulacji ciśnienia za zaworem (min wartość nastawy / max. wartość nastawy)
[4] zastosowanie: "para", "woda", "inne" - powietrze, gazy niepalne, inne na zapytanie...
. . szczegóły patrz karta katalogowa
[5] zakres max. temp. zastosowania - szczegóły patrz karta katalogowa
** po konsultacji możliwe wykonanie na wyższą temperaturę

RCP-3 reduktor ciśnienia

PN40, średnice: Ø15...Ø50
przyłącza: kołnierzowe (PN16-40)
materiał korpusu: 1.0619 (GS-C25)
zakres nastaw ciśnienia regulowanego: 0,1...18 bar (1 bar=100 kPa)
max. temp. czynnika: 300oC (para, woda), 80oC (gazy niepalne)
do pary i medium o temp. >135oC należy zastosować naczynko kondensacyjne
dobierz i zamontuj przed zaworem osadnik zanieczyszczeń - zalecenie producenta
karta katalogowa »
DTR »

zastosowanie w instalacjach PARY WODNEJ - wskazane producenta

w instalacjach powietrza i gazów niepalnych po konsultacji z doradcą technicznym

RCP-3

RCP-8 reduktor ciśnienia

PN40, średnice: Ø50...Ø200
przyłącza: kołnierzowe PN40 (opcja PN16, PN25)
materiał korpusu: 1.0619 (GS-C25)
zakres nastaw ciśnienia regulowanego: 0,1...18 bar (1 bar=100 kPa)
max. temp. czynnika: 240oC*** (para, woda), 80oC (gazy niepalne)
do pary i medium o temp. >135oC należy zastosować naczynko kondensacyjne
dobierz i zamontuj przed zaworem osadnik zanieczyszczeń - zalecenie producenta
karta katalogowa »
DTR »

zastosowanie w instalacjach PARY WODNEJ - wskazane producenta

w instalacjach powietrza i gazów niepalnych po konsultacji z doradcą technicznym

***uwaga: możliwe wykonanie reduktora na temp. czynnika >240oC

RCP-8

RCP-1 reduktor ciśnienia

PN40, średnice: Ø150...Ø200
przyłącza: kołnierzowe (opcja: PN16, PN25)
materiał korpusu: 1.0619 (GS-C25)
zakres nastaw ciśnienia regulowanego: 0,15...11,0 bar (1 bar=100 kPa)
max. temp. czynnika: 300oC (para, woda), 80oC (gazy niepalne)
do pary i medium o temp. >135oC należy zastosować naczynko kondensacyjne
dobierz i zamontuj przed zaworem osadnik zanieczyszczeń - zalecenie producenta
karta katalogowa »
DTR »

zastosowanie w instalacjach PARY WODNEJ - wskazane producenta

w instalacjach powietrza i gazów niepalnych po konsultacji z doradcą technicznym

RCP-1

reduktor ciśnienia RCU-2

PN16, PN25, średnice: Ø20...Ø32
przyłącza: gwintowane
materiał korpusu: PN16: 0.6025 (GG-25) - opcja PN25: 0.7043 (GGG40.3)
zakres nastaw ciśnienia regulowanego: 0,2...8,0 bar (1 bar=100 kPa)
max. temp. czynnika: 100oC (woda), 80oC (powietrze i gazy niepalne)
dobierz i zamontuj przed zaworem osadnik zanieczyszczeń - zalecenie producenta
karta katalogowa »
DTR »

zastosowanie w instalacjach WODY, powietrza i gazów niepalnych

reduktor ciśnienia RCU-3

PN16, PN25, średnice: Ø20...Ø32
przyłącza: gwintowane
materiał korpusu: PN16: 0.6025 (GG-25) - opcja PN25: 0.7043 (GGG40.3)
zakres nastaw ciśnienia regulowanego: 1...8 bar, upustowego: 3...9 bar (1 bar=100 kPa)
max. temp. czynnika: 100oC (woda), 80oC (powietrze i gazy niepalne)
dobierz i zamontuj przed zaworem osadnik zanieczyszczeń - zalecenie producenta
karta katalogowa »
DTR »

zastosowanie w instalacjach WODY, powietrza i gazów niepalnych

reduktor ciśnienia RCW-2

PN16, średnice: Ø20...Ø200
przyłącza: kołnierzowe
materiał korpusu: 0.6025 (GG-25)
zakres nastaw ciśnienia regulowanego: 0,15...12 bar (1 bar=100 kPa)
max. temp. czynnika: 100oC***
dobierz i zamontuj przed zaworem osadnik zanieczyszczeń - zalecenie producenta
karta katalogowa »
DTR »

zastosowanie w instalacjach WODOCIĄGOWYCH - wskazane producenta

w innych instalacjach po konsultacji z doradcą technicznym

***uwaga: możliwe wykonanie reduktora na temp. czynnika >100oC

reduktor ciśnienia RCW-2T

PN40, średnice: Ø20...Ø50
przyłącza: kołnierzowe (PN16-40)
materiał korpusu: 1.0619 (GS-C25)
zakres nastaw ciśnienia regulowanego: 2...36 bar (1 bar=100 kPa)
max. temp. czynnika: 240oC
dobierz i zamontuj przed zaworem osadnik zanieczyszczeń - zalecenie producenta
karta katalogowa »
DTR »

zastosowanie do czynników o wyższych parametrach ciśnienia i temperatury

reduktor ciśnienia RCW-3

PN16, średnice: Ø80...Ø200
przyłącza: kołnierzowe
materiał korpusu: 0.6025 (GG-25)
zakres nastaw ciśnienia regulowanego: -0,5...7,0 bar (1 bar=100 kPa)
max. temp. czynnika: 100oC
dobierz i zamontuj przed zaworem osadnik zanieczyszczeń - zalecenie producenta
karta katalogowa »
DTR »

zastosowanie w instalacjach WODOCIĄGOWYCH - wskazane producenta

***uwaga: możliwe wykonanie reduktora na temp. czynnika >100oC